เที่ยววัดไผ่โรงวัว หนึ่งวันในสุพรรณบุรี


ประวัติวัดไผ่โรงวัว

วัดไผ่โรงวัว หรือ วัดโพธาราม ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางตาเถร ห่างจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 43 กิโลเมตร หรือจากกรุงเทพฯ ประมาณ 70 กิโลเมตร ตามเส้นทางสายตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี มีทางแยกซ้ายก่อนถึงสามแยกลาดบัวหลวงเข้าสู่วัดไผ่โรงวัว
วัดไผ่โรงวัวสร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 วัดมีพื้นที่ทั้งหมด 248 ไร่ พื้นที่ของวัดแต่เดิมเป็นดงป่าไผ่ที่ชาวบ้านนำวัวมาผูกไว้ระหว่างทำนา ต่อมาชาวบ้านไผ่โรงวัวไปนิมนต์ หลวงพ่อขอมจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุใน อ. เมืองมาเป็นเจ้าอาวาส มีการพัฒนาวัดและขยายพื้นที่ออกไป ในขณะนั้นวัดมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดโพธาราม แต่ชาวบ้านยังคงเรียกวัดไผ่โรงวัว ใน พ.ศ. 2533 จึงเปลี่ยนเป็นชื่อวัดไผ่โรงวัวดังเดิมวัดไผ่1

วัดไผ่10

พระครูอุภัยภาดาทร (หลวงปู่ขอม อนิโชภิกขุ แก้วสวัสดิ์) อดีตเจ้าอาวาสรูปที่ 1

วัดไผ่โรงวัวเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมานาน หลวงพ่อขอมเจ้าอาวาสองค์แรก ได้ดำเนินการก่อสร้าง “พระพุทธโคดม” เป็นพระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 17 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกพระเกตุมาลา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2512

วัดไผ่โรงวัว30

พระกกุสันโธ

นอกจากพระพุทธโคดมแล้วยังมี “พระกกุสันโธ” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2518-2523 เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัย องค์สีขาว สูง 28 วา 2 ศอก หน้าตักกว้าง 20 วา ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นได้แต่ไกล และยังมีสิ่งก่อสร้างซึ่งจำลองจากสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาอีกมากมาย

วัดไผ่โรงวัว19

วัดไผ่โรงวัว20

พระพุทธรูปมากมาย ชาวบ้านสร้างไว้เพื่อเก็บกระดูกของผู้เสียชีวิต ที่ฐานพระพุทธรูป

วัดไผ่โรงวัว29

พุทธสังเวชนียสถานจำลอง พุทธคยา

วัดไผ่11

โบสถ์ร้อยยอด

วัดไผ่โรงวัวในปัจจุบันได้รับการบำรุงสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อย โดยงบพัฒนาจากจังหวัดสุพรรณบุรี หลังจากที่เคย ถูกปล่อยให้ชำรุดทรุดโทรมมาเป็นเวลาหลายปี สิ่งหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าความนิยมในการมาไหว้พระใหญ่ ไม่อาจจะดึงชาวพุทธให้มาไหว้พระทำบุญได้มากพอ ที่จะบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่มากมายในวัดได้ จะเห็นว่าปัจจุบัน วัดแต่ละวัดต่างนิยมสร้างองค์พระใหญ่ๆ เพื่อดึงชาวพุทธเข้าไปทำบุญกันทั้งนั้น

ร้านค้าของฝากในวัดไผ่โรงวัว

 

หลังจากไหว้พระทำบุญแล้ว สิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่น่าจะพลาดเลย การซื้อของฝากประเภทของพื้นเมือง โดยร้านค้าจะอยู่ถนนด้านหลังวัด มีของพื้นเมืองหลากหลายประเภท ทั้งของจักสาน ไม้กวาด ถ้วยชาม แต่ที่เด่นและมีชื่อเสียงก็คือ ของแห้ง อาหารแปรรูป เช่น ปลาสลิดตัวใหญ่ๆตากแห้ง ปลาช่อนตากแห้ง ปลาตากแห้งอีกหลากหลายชนิด น้ำพริก ปลาร้า ปลาแจ่ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของมีคุณภาพ ราคาไม่แพงเลย อย่าพลาดนะครับ

วัดไผ่8

ร้านขายปลาตากแห้งมากมายหลายสิบร้าน

ปลาตากแห้งวัดไผ่โรงวัว

ปลาตากแห้งหลากหลายชนิด

วัดไผ่9

สารพัดน้ำพริกLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *