ปั่นจักรยานไหว้พระ 9 วัด +1 ฝั่งกรุงเทพมหานคร


ปั่นจักรยานไหว้พระ 9 วัด +1  ฝั่งกรุงเทพมหานคร

เกาะรัตนโกสินทร์เป็นสถานที่ที่เราน่าจะหาโอกาสมาสักครั้งในชีวิต เพราะมีวัดสวยงามมากมาย วันนี้ผมจะแนะนำเส้นทางปั่นจักรยาน โดยมีจุดมุ่งหมายไหว้พระ 9 วัด รอบๆเกาะรัตนโกสินทร์กัน เริ่มด้วยวัดแรกครับ

1.วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว

วัดพระแก้วเป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง เช่นเดียวกับ วัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังหลวงในสมัยอยุธยาและเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต ที่นำมาจากกรุงเวียงจันทร์ เนื่องจากเป็นวัดในเขตพระบรมมหาราชวังนี่เอง จึงเข้มงวดเรื่องการแต่งตัวในการเข้าชมวัดมาก

ระเบียบการแต่งกายเพื่อเข้าชมวัดพระแก้วระเบียบการแต่งกายเพื่อเข้าชมวัดพระแก้ว

             วันนี้ผมใส่กางเกงปั่นจักรยานสีดำขายาวมาครับ ซึ่งผิดระเบียบเต็มๆ เราสามารถขอยืมกางเกงและผ้าคลุมได้ที่ประชาสัมพันธ์ก่อนเข้าครับ แต่วันอาทิตย์อย่างนี้คนเยอะมากครับคิวยาวเหยียดทั้งชาวไทยเองและชาวต่างประเทศ ผมดูแล้วถ้ารอคิวนี่วันนี้ไม่บรรลุจุดหมาย 9 วัดแน่ ประกอบกับเคยมาแล้ว จึงตัดสินใจไหว้พระและเที่ยวชมแต่เขตภายนอกครับ
วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว

วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว

วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว

เมื่อเป็นอย่างนี้ต้องชดเชยกันหน่อย จึงเป็นที่มาของ +1ตามหัวข้อ 😀     เราข้ามถนนไปฝั่งตรงข้าม ไหว้พระที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพกันครับ

ศาลหลักเมืองกรุงเทพสร้างขึ้นสมัยรัชกาลที่ 1 ปีเดียวกับปีที่สร้างวัดพระแก้ว เชื่อกันว่าถ้ามาสักการะบูชาศาลหลักเมืองจะเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

ศาลหลักเมืองกรุงเทพศาลหลักเมืองกรุงเทพ

เทพารักษ์ผู้พิทักษ์ให้ความร่มเย็นแก่บ้านเมืองทั้ง ๕ เทพารักษ์ผู้พิทักษ์ให้ความร่มเย็นแก่บ้านเมืองทั้ง ๕


2 วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์

วัดโพธิ์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑ วัดโพธิ์เป็นที่รวมสรรพศิลป์ สรรพศาสตร์ เปรียบเหมือนเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรก ที่รวมเอาภูมิปัญญาไทยไว้ให้เรียนรู้กัน  ผมว่าเราสามารถอยู่เที่ยวชมวัดโพธิ์ได้ทั้งวัน มีอะไรให้ดูและศึกษาเยอะมาก สำหรับคนที่รักการถ่ายรูปนี่เป็นสถานที่นึงเลยที่น่ามาฝึกปรือฝีมือ เพราะมีมุมสวยๆมากมาย อ้อ ผมเดินหายักษ์วัดโพธิ์อยู่ตั้งนานหายังไงก็ไม่เจอ กลับมาค้นประวัติและดูรูป ถึงรู้ว่าผมเห็นแล้วแต่มองผ่านไป ก็ผมไม่คิดว่ายักษ์มันจะตัวเล็กเท่าเรานี่เอง สังเกตรูปแรกนะครับ ว่าเห็นยักษ์วัดโพธิ์กันหรือเปล่า

วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์

วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล

พระพุทธไสยาส หรือที่เรียกกันว่า พระนอนวัดโพธิ์ พระพุทธไสยาส หรือที่เรียกกันว่า พระนอนวัดโพธิ์

ภาพเขียนในพระวิหารพระพุทธไสยาสภาพเขียนในพระวิหารพระพุทธไสยาส

ตุ๊กตาจีนวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์ตุ๊กตาจีน

วัดโพธิ์ หรือนามทางราชการว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำนวนประมาณ 99 องค์วัดโพธฺิ์ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย โดยมีจำนวนประมาณ 99 องค์

วัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามหรือวัดโพธิ์


3.วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

วัดชนะสงครามได้รับพระราชทานนามเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ทรงมีชัยชนะต่อพม่าในการรบทั้ง 3 ครั้ง จึงมีคติความเชื่อกันว่าถ้ามาไหว้พระที่วัดชนะสงคราม จะช่วยให้มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง

พระประธานในพระอุโบสถวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหารพระประธานในพระอุโบสถวัดชนะสงคราม

วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร


4.วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศสร้างขึ้นใน รัชกาลที่ 3 สร้างขึ้นด้วยศิลปะไทยผสมจีน เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ที่เสด็จออกทรงผนวชทุกพระองค์ และเป็นที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกอีกด้วย

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร

พระประธานในพระอุโบสถ และ พระพุทธชินสีห์พระประธานในพระอุโบสถ และ พระพุทธชินสีห์

ซึ่งในช่วงเวลานี้ที่วัดมีงานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อยู่นะครับ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.watbowon.com)

งานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวรตำหนักเพ็ชร สถานที่จัดงานบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร

วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร


5.วัดอินทรวิหาร

วัดอินทรวิหารเป็นวัดที่มีมาก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ เดิมเรียกว่า วัดบางขุนพรหมนอก

วัดอินทรวิหาร

หลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางอุ้มบาตรหลวงพ่อโต

หลวงพ่อโตพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรสูง 16 วา สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมรํสี) เริ่มสร้างเมื่อปี 2410 สมัยรัชกาลที่ 4 เแล้วเสร็จในรัชกาลที่ 7
ภายหลังมีการบูรณปฏิสังขรณ์หลายครั้ง จนในปี พ.ศ. 2525 เพื่อร่วมฉลอง กรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี จึงทำการประดับกระเบื้องโมเสคทองคำแท้ 24 เค จากประเทศอิตาลีทั้งองค์


 6.วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

วัดเบญจมบพิตรเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า “The Marble Temple” เพราะพระอุโบสถ พระระเบียง ประดับด้วยหินอ่อนที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลี ประกอบกับเป็นวัดที่มีความวิจิตรงดงามด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณ จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสนใจเข้าชมจำนวนมากทุกวัน
ในวันอากาศดีๆเช่นวันนี้ มีตากล้องมาถ่ายรูปวัดกันหลายคน เห็นแล้วอยากซื้อกล้องใหม่ซะวันนี้เลยครับ เพราะภาพที่เห็นด้วยตาสวยงามมาก แต่กล้องคอมแพคในมือถ่ายทอดมาได้เพียงแค่นี้ครับ

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระพุทธชินราชจำลอง ประดิษฐานในพระอุโบสถพระพุทธชินราชจำลอง ประดิษฐานในพระอุโบสถ


 7.วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วัดสระเกศ เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยอยุธยา เดิมชื่อ วัดสะแก สถานที่สำคัญในวัดคือ พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง ซึ่งรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะและสร้าง แล้วเสร็จในรัชสมัยรัชกาลที่ 5
ขึ้นมาบนภูเขาทองนอกจากได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุแล้ว ยังได้ชมวิวเกาะรัตนโกสินทร์แบบ 360 องศาด้วยนะครับ ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง

พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง รูปหล่อพระอริยสงฆ์ระหว่างทางขึ้นภูเขาทอง

พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง มุมมองจากยอดภูเขาทอง

พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง

พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง ร่วมบุญร่วมกุศล มั่ง มี ศรี สุข

วัดสระเกตุ002


8.วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดาตั้งอยู่ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ซึ่งเป็นพลับพลารับแขกเมือง เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ในวัดราชนัดดามีโลหะปราสาทองค์แรกและองค์เดียวของไทย และถือเป็นองค์ที่ 3 ของโลก ซึ่งปัจจุบันเหลือเพียงแต่ที่ไทยเท่านั้นครับ

แต่ก่อนโลหะปราสาทไม่ได้ตั้งเด่นเป็นสง่าเหมือนในปัจจุบัน เพราะมีโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมไทยโรงหนังแห่งแรกของไทยตรงหัวมุมถนนราชดำเนินบังอยู่ ต่อมาใน พ.ศ. 2532 มีการรื้อศาลาเฉลิมไทยเพื่อเปิดมุมมองทางเข้าเกาะรัตนโกสินทร์จากสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ก่อสร้างเป็นลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ พื้นที่โดยรอบเป็นลานกว้าง ใครรู้เรื่องนี้แสดงว่าอายุไม่น้อยแล้วครับ ผมจำภาพตอนมีโรงหนังได้ เสียดายโรงหนัง แต่ต้องยอมรับว่าลานพลับพลานี่สวยสง่างามจริงๆ

พลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

โลหะประสาทโลหะปราสาท

โลหะประสาท


 9.วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าให้สร้างวัดสุทัศน์ขึ้น มุ่งหมายที่จะทำนุบำรุงให้เหมือนกรุงศรีอยุธยาเดิม โดยพระอุโบสถของวัดสุทัศน์เป็นพระอุโบสถที่มีความสวยงามขนาดใหญ่และได้ชื่อว่ามีความยาวที่สุดในประเทศไทยวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

พระศรีศากยมุนี (พระประธานในพระวิหารหลวง)พระศรีศากยมุนี (พระประธานในพระวิหารหลวง)

เสาชิงช้า หนึ่งในแลนด์มาร์คของกรุงเทพเสาชิงช้า หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพ

 อ้อเชื่อกันว่าไหว้พระวัดสุทัศน์แล้วจะมีวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับ 😀

ขอบอกว่าการปั่นจักรยานนี่ช่วยให้เราสัมผัสสถานที่ได้ใกล้ชิดลึกซึ้งขึ้นอย่างที่การขับรถให้ไม่ได้เลยครับ แม้การขี่จักรยานในกรุงเทพจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงและอากาศจะร้อนสักหน่อย แต่ในวันอาทิตย์ปริมาณรถบนถนนน้อยลงก็พอไหวครับ ผมว่าการเที่ยวเมืองต่างๆให้คุ้มค่าใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด การปั่นจักรยานเป็นทางเลือกที่ดีเลย นึกแล้วก็อยากไปปั่นจักรยานที่ญี่ปุ่นหรือยุโรปเมืองที่มีทางจักรยานดีๆน่าจะฟินสุดๆเลยครับ

วัดเบญจมบพิตร006ตึกสวยๆระหว่างทางมาวัดสระเกศ

ทัศนา002ชอบป้ายชื่อร้านครับเข้ากับการทัศนาจรวันนี้จริงๆ

Jpegแวะเติมพลังก่อนกลับบ้าน

ท่าเตียน002ขึ้นเรือข้ามฟากกลับฝั่งธนค่าเรือคนกับจักรยาน 10 บาท

สวัสดีครับ

อ้างอิง

วัดพระแก้ว , ศาลหลักเมืองกรุงเทพ , วัดโพธิ์ , วัดชนะสงคราม , วัดบวรนิเวศ , วัดอินทรวิหาร , วัดเบญจมบพิตร , วัดสระเกศ , วัดราชนัดดา , วัดสุทัศน์

โครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *