การปิดบัญชีธนาคารกรณีเจ้าของเสียชีวิตเนื่องจากผมได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกจากญาติๆ ของภรรยาเมื่อวันที่ 9 มิย. 58 งานแรกที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยดำเนินการคือ ปิดบัญชีของเจ้ามรดกที่ทำไว้กับธนาคารกสิกรไทย  ผมเข้าไปติดต่อธนาคารวันที่ 23 มิย. โดยได้นำสมุดบัญชี คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก สำเนาใบมรณะบัตร ไปยื่น น้องพนักงานแจ้งว่าต้องส่งเรื่องเข้าสำนักงานใหญ่ ใช้เวลา 1-2 อาทิตย์ น่าจะเรียบร้อย โดยจะมีจดหมายแจ้งให้เข้ามาติดต่ออีกครั้ง

ผมรอจดหมายจนถึง 13 กค. ไม่ได้รับจดหมายสักที จึงไปติดต่อธนาคารอีกครั้งหนึ่ง น้องพนักงานจึงโทรเข้าสำนักงานใหญ่เพื่อตามเรื่องให้ โทรอยู่เป็นชั่วโมงไม่มีคนรับสาย จึงขอให้ผมกลับมารอคำตอบที่บ้าน – -‘

บ่ายๆน้องโทรมาบอกว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่ส่งจดหมายลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 24 มิย. แล้ว ผมขอเลขทะเบียนไปรษณีย์เพื่อจะได้ตรวจสอบ คำตอบคือ ไม่รู้ครับ น้องช่วยแก้ปัญหาให้โดยบอกว่า ถ้าพี่อยากให้เรื่องจบเร็วให้พาคนที่น่าเชื่อถือมาช่วยเซ็นค้ำประกันจะปิดบัญชีได้เลย (สรุปหน้าเราไม่น่าเชื่อถือใช่ไหม) ได้ยินอย่างนี้ของขึ้นเลยครับ ต้องบึ่งไปธนาคารอีกทีในวันรุ่งขึ้น

เหมือนเดิมครับกว่าน้องพนักงานโทรเข้าสำนักงานใหญ่ติดก็กินเวลาหลายนาที(มีคนทำงานกี่คนน้อ)  ผมจึงขอหนังสือจากสำนักงานใหญ่ให้ระบุมาเลยว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในปิดบัญชี คำตอบคือให้ไม่ได้ครับเป็นหนังสือเวียนภายใน ผมงงมากๆว่าทำไมจะแจ้งให้ลูกค้าทั่วไปทราบเรื่องนี้ไม่ได้ ต้องให้เสียเวลาวิ่งไปวิ่งมา เลยเข้าไปขอกับผู้จัดการสาขา โชคดีครับว่าผู้จัดการเข้าใจเลยให้เอกสารนี้มา เนื้อหาดังนี้ครับ

เอกสารประกอบการขอรับมรดกเงินฝากของผู้วายชนม์ ธนาคารกสิกรไทย

กรณีมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกมาแสดง

 1. สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
 2. สำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด
 3. สำเนาใบมรณะบัตร
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก(หรือสำเนา Passport กรณีผู้จัการมรดกเป็นชาวต่างชาติ)
 5. หนังสือทายาทขอรับมรดก(E05093-4-12)
 6. ใบรับเงิน
 7. สมุดเงินฝากทุกประเภทของผู้วายชนม์(ถ้ามี)

หมายเหตุ

 • หนังสือรับรองคดีถึงที่สุดจะขอจากศาลได้หลังจากคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกแล้ว 30 วัน
 • รายการ 5และ6 ทางธนาคารมีให้กรอกครับ

กรณีไม่มีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกมาแสดง

 1. สำเนาใบมรณะบัตร
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของทายาททุกคน ผู้มาขอรับเงิน
 3. หนังสือทายาทขอรับมรดก(E05093-4-12)
 4. หนังสือสัญญาค้ำประกัน
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 6. หนังสือยินยอมจากคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน (ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันสมรสแล้ว)
 7. ใบรับเงิน
 8. ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรสของผู้วายชนม์(ถ้ามี).
 9. สมุดเงินฝากทุกประเภทของผู้วายชนม์(ถ้ามี)

กรณีผู้วายชนม์เป็นพระภิกษุสงฆ์

 1. สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก (กรณีมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกมาแสดง)
 2. สำเนาหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด(กรณีมีคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดกมาแสดง)
 3. สำเนาใบมรณะบัตร
 4. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งเจ้าอาวาส
 5. สำเนาหนังสือสุทธิของเจ้าอาวาส
 6. สำเนาหนังสือสุทธิของพระภิกษุสงฆ์ที่มรณภาพ
 7. ใบรับเงิน

จะเห็นว่าเอกสารที่ธนาคารกสิกรไทยต้องการมีเยอะมากๆ ปกป้องเรื่องยุ่งๆที่ธนาคารอาจจะต้องเจออย่างเต็มที่ เท่าที่เช็คดูก็มีบางธนาคารต้องการเอกสารแบบเดียวกันนี้ แต่บางธนาคารก็ต้องการเอกสารน้อยมากไม่ยุ่งยากเช่น ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ข้อมูลจากเวบธนาคารต้องการเอกสารตามนี้

การปิดบัญชีกรณีเจ้าของบัญชีเสียชีวิต  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

หากเจ้าของบัญชีเสียชีวิต และทายาทมีสมุดคู่ฝากของเจ้าของบัญชี หรือ ทราบหมายเลขบัญชี สามารถดำเนินการโดยนำเอกสารดังต่อไปนี้มาติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อดำเนินการ

 • นำสมุดคู่ฝาก
 • ใบมรณะบัตร
 • หนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกจากศาล

กรณีที่ทายาทไม่ทราบหมายเลขบัญชีจะต้องแสดงเอกสารดังนี้

 • จดหมายแจ้งเรื่องขอตรวจสอบข้อมูลบัญชีของเจ้าของบัญชี
 • หนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก จากศาล

สำหรับผู้ที่สนใจขั้นตอนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้จักการมรดกและขั้นตอนการปิดบัญชีเพิ่มเติม แนะนำBlog นี้ครับ

การแต่งตั้งผู้จัดการมรดกLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *