Tag - พิพิธบางลำพู

เที่ยวพิพิธบางลำพู

สำหรับผู้ที่ไปเที่ยวสวนสันติชัยปราการบนถนนพระอาทิตย์ อยากแนะนำให้เที่ยว พิพิธบางลำพูซึ่งอยู่ใกล้ๆ ใกล้กับป้อมพระสุเมรุด้วยครับ “พิพิธบางลำพู” เกิดขึ้นโดยกรมธนารักษ์ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมอาคาร โรงพิมพ์คุรุสภา (โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช)   เปิดเป็น แหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ และศูนย์การเรียนรู้เชิงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชน เป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ซึ่งประยุกต์การ...