Tag - น้ำตกปางสีดา

ดูผีเสื้อที่ปางสีดา

มาดูผีเสื้อกันที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทับลาน  ตาพระยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ ได้รับการประกาศให้เป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ“ จากองค์การยูเนสโก ภายใต้ชื่อ “ดงพญาเย็น-เขาใหญ่” ถ้าเปรียบเทียบกันในหมู่พี่น้องแล้ว เขาใหญ่เป็นสาวสวยมีเสเน่ห์ทันสมัย ปางสีดาก็เปรียบเหมือนสาวเรียบร้อย งามพิศล่ะครับ...