Tag - ทุ่งโปรงทอง

เที่ยวปากน้ำประแสร์

พักโฮมสเตย์ เที่ยวปากน้ำประแสร์ มีโอกาสได้มาธุระที่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง กับเพื่อน ทำให้มีโอกาสพักที่ปากน้ำประแสร์ ทำให้รู้สึกว่ากระแสความนิยมท่องเที่ยวแบบย้อนยุคนี่พัดไปเรื่อยๆนะครับ จากสามชุก อัมพวา มาถึงปากน้ำประแสร์ ระยองนี่แล้วครับ ปากน้ำประแสร์เป็นจุดท่องเที่ยวแห่งหนึ่งบนเฉลิมบูรพาชลทิต เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง และเป็นย่านค้าขายของคนจีน บ้านเรือนดั้งเดิมเป็นปูนผสมไม้   ทุกๆศุกร์...