Category - อื่นๆ

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ ตามความสนใจ

วิธีเลือกซื้อแอปเปิ้ลสดๆ

วิธีเลือกซื้อแอปเปิล แอปเปิลเป็นผลไม้ยอดนิยม มีการปลูกเป็นพัน ๆ ปีทั้งในเอเชีย ยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ แอปเปิลมีมากกว่ากว่า 7,500 สายพันธุ์ โดยประเทศจีนเป็นประเทศที่ผลิตแอปเปิลมากเป็นอันดับหนึ่ง สหรัฐอเมริกาเป็นอันดับสอง ตามมาด้วยตุรกี อิตาลี  อินเดียและประเทศโปแลนด์  แอปเปิลมักนิยมรับประทานผลสด แต่แอปเปิลก็สามารถแปรรูปเป็นอาหารได้หลายชนิด เช่น แยม แอปเปิ้ลไซเดอร์ น้ำแอปเปิล...

ปัจจุบันของที่นี่ คือ อนาคตของที่นั่น

เมื่อถนนไปถึงที่ไหน การเปลี่ยนแปลงก็ตามไปอย่างรวดเร็ว ช่วงนี้ได้มีโอกาสปั่นจักรยานบนถนนตัดใหม่ช่วงสามแยกไฟฉายถึงพุทธมณฑลสายหนึ่ง สองข้างทางยังเป็นเรือกสวนดงมะพร้าว สงบงดงาม ยิ่งยืนบนสะพานข้ามคลองยิ่งเห็นความแตกต่างชัดเจน ด้านหนึ่งคือความเจริญอีกด้านหนึ่งคือความสงบเรียบง่ายแม้คนส่วนใหญ่ไม่ปฏิเสธความสะดวกความเจริญ แต่หลายคนก็คงอดเสียดายความเรียบง่ายที่เคยมีไม่ได้...