Category - บ้าน

รวบรวมทุกเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับบ้าน

รู้เรื่องบ้าน ตอนที่ 6 เตรียมพร้อมทุกเมื่อ เพื่อความอุ่นใจ

สำหรับอาคารสำนักงานทั่วไป การระวังรักษาความปลอดภัยมีการจัดทำเป็นระบบ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบคอยสอดส่องดูแลเพื่อป้องกันเหตุต่างๆรวมทั้งอัคคีภัย เนื่องจากหากปล่อยให้เกิดเหตุใดๆความเสียหายต่อธุรกิจอาจสูงจนไม่อาจประเมินค่าได้ ซ้ำยังอาจมีผลกระทบกับอาคารอื่นๆด้วย บ้านพักอาศัยก็เช่นกัน ถึงแม้จะเป็นอาณาจักรที่เราครอบครองอยู่ แต่ก็ไม่ใช่จะนิ่งนอนใจได้ว่าเราจะปลอดภัยตลอดเวลา เพื่อความไม่ประมาท...

รู้เรื่องบ้าน ตอนที่ 5 รื้อถอนผิดวิธี มีอันตราย

ขณะที่จำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้น แต่ที่ดินมีอยู่เท่าเดิม และแนวโน้มราคาที่ดินก็มีแต่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต สำหรับท่านที่มีบ้านหลังเดิมและพึงพอใจในทำเลบ้านอยู่แล้วการรื้อถอนบ้านหลังเดิม เพื่อใช้พื้นที่ก่อสร้างบ้านหลังใหม่ย่อมเป็นทางเลือกที่เหมาะสม ประหยัด และคุ้มค่าที่สุด หรือแม้แต่หากต้องการใช้พื้นที่ดินซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์...

รู้เรื่องบ้าน ตอนที่ 4 ซ่อมทั้งที ทำให้ดี บ้านก็มีหัวใจ

เป็นเรื่องธรรมดา เมื่อใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง บ้านจะเกิดความชำรุด ทุรดโทรม เสียหาย เราจึงควรทราบแนวทางการซ่อมแซมบ้านเอาไว้ เพื่อจะได้ดำเนินการซ่อมแซมอย่างถูกต้องและเหมาะสม ส่วนไหนควรเรียกใช้มืออาชีพ ส่วนไหนสามารถซ่อมได้เอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ การซ่อมลักษณะไหนที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตามกฎหมาย ลักษณะไหนที่สามารถดำเนินการได้เลย ตรวจสุขภาพบ้าน ยั้บยั้งความเสียหายก่อนลุกลาม...

รู้เรื่องบ้าน ตอนที่ 3 ดัดแปลง ต่อเติม เริ่มอย่างถูกต้อง

ดัดแปลง ต่อเติมบ้าน เริ่มอย่างถูกต้อง หลังจากการสร้าง”บ้าน”หรือ การซื้อ “บ้านจัดสรร” ที่มีการดำเนินการที่ถูกต้องตามที่กล่าวไว้ใน บทที่ 1 แล้ว เมื่ออยู่ๆกันไป..วันหนึ่งเจ้าของบ้านส่วนใหญ่ก็มักอยากจะดัดแปลง ต่อเติม ไม่ว่าจะเพื่อเพิ่มความสยงามน่าอยู่ หรือเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย ซึ่งในการดัดแปลงหรือต่อเติม”บ้าน” สามารถทำได้ดังนี้..   การดัดแปลง...

รู้เรื่องบ้าน ตอนที่ 2 จะมี”บ้าน”สักหลัง ต้องฟังผู้รู้

จะมี”บ้าน”สักหลัง ต้องฟังผู้รู้ เมื่อตกลงใจแน่นอนว่าจะสร้าง”บ้าน” มีคำแนะนำให้ว่าที่เจ้าของบ้านใหม่ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อลดความเสี่ยงความเสียหายทั้งทรัพย์สินความปลอดภัย และจิตใจ 1. การออกแบบบ้าน นอกจากความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการสร้าง”บ้าน”คือ ความปลอดภัยของผู้อยุ่อาศัย จึงต้องมีรายละเอียดและขั้นตอนที่ถูกต้องดังต่อไปนี้...

รู้เรื่องบ้าน ตอนที่ 1เรื่องควรรู้ เมื่อคิดจะมี”บ้าน”

เรื่องควรรู้ เมื่อคิดจะมี”บ้าน” ก่อนจะมี”บ้าน”สักหลัง คงต้องเริ่มจากการเลือกหาทำเลที่เหมาะสม ไม่ว่าเราจะมีที่ดินอยู่แล้วหรือต้องซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านใหม่ สิ่งที่ต้องทำ ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ว่าจำหน่าย จ่าย โอนได้อย่างสามารถถูกต้อง เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง...