ปั่นจักรยานไหว้พระ 9 วัด ฝั่งกรุงเทพมหานคร ตอนที่ 2


ไหว้พระวัดในเกาะรัตนโกสินทร์ ตอนที่ 2

เกาะรัตนโกสินทร์มีวัดต่างๆมากมาย หลังจากปั่นจักรยานไหว้พระ 9 วัดในวันแรกไปแล้ว มีเพื่อนแนะนำวัดเพิ่มเติมอีก เลยเป็นที่มาของการปั่นจักรยานไหว้พระตอนที่ 2 นี้ครับ วัดที่เพื่อนแนะนำอาจจะไม่เป็นที่รู้จักนักถือเป็นวัดในวังที่ถูกลืม แต่ในสมัยตอนต้นรัตนโกสินทร์ถือเป็นวัดที่มีความสำคัญมากรองลงมาจากวัดพระแก้วในวังหลวงคือ วัดพระแก้ววังหน้าครับ

1.วัดพระแก้ววังหน้า (วัดบวรสถานสุทธาวาส)

วัดบวรสถานสุทธาวาส หรือเรียกกันเป็นสามัญว่า “วัดพระแก้ววังหน้า” เป็นวัดในพระราชวังบวรสถานมงคล เช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยู่ในเขตพระบรมมหาราชวัง

พระราชวังบวรสถานมงคลเป็นวังที่ประทับ ของ พระมหาอุปราชซึ่งเรียกกันว่า “ฝ่ายหน้า” เลยเรียกที่ประทับของพระมหาอุปราชว่า วังฝ่ายหน้าและวังหน้า แต่ตำแหน่งนี้ได้ยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่ ๕ วังหน้าจึงถูกปรับเปลี่ยนเรื่อยมาจนในปัจจุบัน พระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ทำการของกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ส่วนวัดพระแก้ววังหน้าก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของโรงละครแห่งชาติ สถาบันพัฒนศิลป์ไป

พระที่นั่งพุทไธสวรรย์

พระที่นั่งพุทไธสวรรย์หรือ หอพระวังหน้า ที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์

พระนารายณ์ทรงปืน

พระนารายณ์ทรงปืน

วัดพระแก้ววังหน้า027

พระพุทธสิหิงค์

จิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์

จิตรกรรมฝาผนังภายในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์

ศาลาสำราญมุขมาตย์

ศาลาสำราญมุขมาตย์

ที่พิพิทธภัณฑ์มีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญและสวยงามมาก หากจะเที่ยวชมทั้งหมดน่าจะใช้เวลาทั้งวันได้เลย ผมเที่ยวชมบางส่วน กะว่าจะหาโอกาสมาอีกครั้งครับ

วัดพระแก้ววังหน้า010

ราชรถที่เก็บรักษาไว้ ณ โรงราชรถ

วัดพระแก้ววังหน้า032

อัปสรสีหะ

วัดพระแก้ววังหน้า012

เทพพนม

วัดพระแก้ววังหน้า020

โมเดลจำลองการต่อเรือที่จันทบุรี

2.วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

วัดราชประดิษฐ์สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่พระสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายโดยเฉพาะ และสร้างขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บนพื้นที่สวนกาแฟที่รกร้างที่พระองค์ได้ซื้อไว้ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ถือเป็นวัดประจำวัดประจำรัชกาลที่ ๔

วัดราชประดิษฐ์เป็นพระอารามหลวงที่มีขนาดเล็ก มีเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่กว่าเท่านั้น แต่ถือเป็นวัดที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมของไทยแท้ที่สวยงามมาก ซึ่งก่อนหน้านั้นวัดที่สร้างสมัยรัชกาลที่ ๒-๓ จะมีสถาปัตยกรรมของจีนผสมอยู่เป็นส่วนมากเช่นวัดเชตุพนและวัดอรุณครับ

วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

วัดราชประอิษ003

“พระพุทธสิหังคปฏิมากร” พระประธานในพระวิหารหลวง

ปาสาณเจดีย์

ปาสาณเจดีย์

Jpeg

พระราชาอนุสาวรีย์พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ หน้าวังสราญรมณ์

3.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

 วัดราชบพิธเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๕ ทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดประจำรัชกาลของพระองค์ โดยสร้างเลียนแบบ ๒ วัดคือ วัดพระปฐมเจดีย์กับวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม

โดยภายในวัดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และเขตสุสานหลวง

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

วัดราชบพิธ015

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร

4.วัดราชบูรณะราชวรวิหาร

วัดราชบูรณะราชวรวิหาร เดิมชื่อ “วัดเลียบ” เป็นวัดราษฎรที่ตั้งมาก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ ใน พ.ศ.๒๔๘๘ วัดนี้เสียหายจากภัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ถึงกับต้องยุบวัด จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๔๙๑ พ่อค้า ประชาชน ผู้อุปการะวัดมีศรัทธาได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์ให้เป็นวัดที่สวยงามตามเดิม

วัน เสาร์-อาทิตย์ปริมาณรถจอดในวัดมาก แต่ดูเหมือนมาจอดรถเพื่อไปซื้อของที่พาหุรัด มากกว่ามาทำบุญครับ

 

วัดราชบูรณะ002

พระอุโบสถสร้างใหม่ทรงจตุรมุข 

5.วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร (วัดสามปลื้ม)

วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร (วัดสามปลื้ม) ตั้งอยู่ริมถนนจักรวรรดิและตรอกวานิช (สำเพ็ง) เป็นวัดโบราณ มีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณ พ.ศ. ๒๓๖๒ เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)แม่ทัพใหญ่ของไทยในสมัยรัชกาลที่ ๓ ได้เริ่มสร้างวัดสามปลื้มขึ้นใหม่ทั้งหมด เมื่อแล้วเสร็จได้น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระอารามหลวง

วันเสาร์-อาทิตย์ปริมาณรถจอดในวัดมากเหมือนวัดราชบูรณะ คงมาจอดรถเพื่อไปซื้อของที่ตลาดสำเพ็งครับ

วัดจักรวรรดิราชาวาส 002

วัดจักรวรรดิราชาวาส 006

มณฑปพระพุทธบาท

วัดจักรวรรดิราชาวาส 007

ตลาดสำเพ็ง

6.วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่)

วัดมังกรกมลาวาส หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ เป็นวัดจีนสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย บางคนเรียกว่า “วัดมังกร” เพราะคำว่า “เล่ง” หรือ “เล้ง” ในภาษาจีนแต้จิ๋ว แปลว่ามังกร (คำว่า “เน่ย” แปลว่า ดอกบัวและคำว่า “ยี่” แปลว่า วัด) ชื่อวัดอย่างเป็นทางการคือ “วัดมังกรกมลาวาส” พระราชทานจากรัชกาลที่ ๕

วัดเล่งเน่ยยี่ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๔ มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นแบบทางจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋ว โดยวางแปลนตามแบบวัดหลวง คือ มีวิหารท้าวจตุโลกบาลเป็นวิหารแรก ตรงกลางเป็นพระอุโบสถ ข้างหลังพระอุโบสถเป็นวิหารเทพเจ้า การสร้างใช้ไม้และอิฐเป็นวัสดุสำคัญ

วันเสาร์อาทิตย์คนจะเยอะมากครับ ไม่มีที่จอดรถ ส่วนใหญ่จะมาไหว้พระแก้ปีชงกัน

วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)

วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)005

ไหว้พระพุทธเจ้า ๓ พระองค์ พระศากยมุนีพุทธเจ้า พระอมิตาภพุทธเจ้า พระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า   หรือ “ซำป้อหุกโจ้ว” วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่)

8.วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร

วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นวัดโบราณสร้างเมื่อสมัยใดไม่แน่ชัด เดิมมีชื่อว่า วัดสามจีนใต้ เหตุที่เรียกว่าวัดสามจีน ก็เพราะว่ามีชาวจีน ๓ คนได้ช่วยกันก่อสร้างขึ้นมาจึงได้นามว่า “วัดสามจีน”ภายหลังเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดไตรมิตรในปี พ.ศ. ๒๔๘๒
วัดไตรมิตรเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตร” หรือ “หลวงพ่อทองคำ” หรือ“พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร” ณ พระมหามณฑปหลังใหม่ของวัดไตรมิตรที่เพิ่งสร้างเสร็จและเปิดเมื่อต้นปี ๒๕๕๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘0 พรรษา

พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม

พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม

พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

พระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

                     พระพุทธูปทองคำแต่เดิมถูกพอกปิดด้วยปูนทั่วทั้งองค์ พุทธลักษณะภายนอกเป็นศิลปะสมัยอู่ทอง เคยประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดโชตินาราม หรือวัดพระยาไกร ต่อมาวัดพระยาไกรขาดคนบูรณปฏิสังขรณ์ จึงตกอยู่ในสภาพรกร้าง สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) จึงอันเชิญพระพุทธรูปปูนปั้นองค์นี้จากวัดพระยาไกรมาประดิษฐานยังวัดไตรมิตร  โดยวัดได้ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปไว้ข้างเจดีย์เป็นการชั่วคราวถึง ๒0 ปี จนการก่อสร้างพระอาราม พระวิหารต่าง ๆ ในวัดสามจีน บูรณะเสร็จสิ้นเรียบร้อยในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ จึงมีการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปปูนปั้น เพื่อนำขึ้นประดิษฐานยังพระวิหาร

วัดไตรมิตรวิทยาราม020

ภาพจำลองการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปปูนปั้นจากวัดพระยาไกร

หลวงพ่อทองคำ

ภาพพระพักษร์ของหลวงพ่อสุโขทัยไตรมิตร ขณะที่ยังถูกหุ้มด้วยปูนปั้น

 เนื่องจากองค์พระมีขนาดใหญ่ และหนักมาก ขณะเคลื่อนย้ายปรากฏว่า ลวดสลิงที่ยึดองค์พระเกิดขาด องค์พระพุทธรูปจึงตกลงกระแทกบนพื้นอย่างแรง เมื่อเจ้าอาวาสท่านเจ้าคุณพระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีรมหาเถระ ป.ธ.๗) ได้มาตรวจดูองค์พระ เพื่อหาทางอัญเชิญขึ้นประดิษฐานใหม่ ก็ได้พบเห็นรอยแตกที่พระอุระ และเห็นรักที่ฉาบผิวองค์พระด้านใน เมื่อแกะรักออก ก็ได้พบเนื้อทองคำอยู่ชั้นในสุด ท่านเจ้าอาวาส จึงให้ผู้คนช่วยกันกะเทาะปูน และลอกรักออกหมดทั้งองค์ ภายในจึงปรากฏพระพุทธรูปทองคำปางมารวิชัย สกุลช่างสุโขทัย ที่งดงาม

พระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตร หรือ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร

พระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตร หรือ พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร

พระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตร

พระพุทธรูปทองคำสุโขทัยไตรมิตร นับเป็น “พระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” หนังสือกินเนสบุ๊ค ฉบับปี ค.ศ. ๑๙๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ได้ทำการประเมินค่าอย่างเป็นทางการ และบันทึกไว้ว่า เป็นพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีมูลค่าเฉพาะเนื้อทองคำสูงถึง ๒๑.๑ ล้านปอนด์

ส่วนตัวคิดว่าพระมหามณฑปชั้นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำเล็กไปครับ ไม่พอรองรับจำนวนคนมากๆ จะต่างกับโบสถ์หรือวิหารใหญ่ๆดังเช่นพระอารามหลวงอื่น ซึ่งเวลาเข้าไปแล้วรู้สึกได้ถึงความสง่างามของพระประธานและบรรยากาศที่เงียบสงบครับ

9.วัดเทพธิดารามวรวิหาร

วัดเทพธิดาราม สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๙ โดยรัชกาลที่ ๓ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระราชธิดาองค์ใหญ่ ซึ่งมีพระสิริโฉมงดงาม ทรงได้รับใช้เป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของพระราชบิดา

วัดเทพธิดาราม

สุนทรภู่เคยมาจำพรรษาวัดนี้ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๒๘ – ๒๓๘๕ ปัจจุบันทางวัดได้เก็บรวบรวมเครื่องอัฐบริขารของสุนทรภู่เมื่อครั้งบวชเป็นพระภิกษุไว้ที่กุฏิสุนทรภู่และ
มีการจัดกิจกรรมรำลึกถึงกวีเอกผู้นี้ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน เป็นประจำทุกปี

กุฏิสุนทรภู่


 

สำหรับการปั่นจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์แนะนำให้มาปั่นกันในวันเสาร์หรืออาทิตย์ โดยเฉพาะวันอาทิตย์รถจะน้อยกว่าวันอื่น วันนึงอาจไม่ต้องครบ 9 วัด ก็ได้ครับ เพราะบางวัดมีอะไรให้เราเที่ยวชมหรือศึกษามากมาย ปั่นไปเที่ยวไปกินไปไม่เร่งรีบย่อมดีกว่าแน่นอน ทริป 9 วัดนี้เผื่อใครอยากทำบุญในโอกาสพิเศษเช่นวันเกิด หรือคนต่างจังหวัดที่มีเวลาเที่ยวในกรุงเทพน้อยได้เป็นแนวทางครับ

น้องนักปั่น

สำหรับคนที่ไม่มีจักรยานสามารถยืมจักรยานเขียวของทางกรุงเทพมหานครได้ครับใช้แค่บัตรประชาชนเอง(ดูรายละเอียดโครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์) อย่างวันนี้ก็ได้เจอน้องๆปั่นจักรยานเขียว มาถามเส้นทางไปท่าเตียนเพื่อขึ้นเรือข้ามฟากไปวัดอรุณ เลยถือโอกาสขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อย

อยากให้ลองมาปั่นจักรยานเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์กันดูครับ เพราะช่วยให้เราเห็นกรุงเทพอีกมุมนึง ที่สำคัญมุมไหนสวยๆเราแวะได้เลย ซึ่งถ้าเราขับรถจะทำได้ยาก เพราะการขับและความเร็วของรถทำให้ยากครับที่จะเห็นความสวยงามของเส้นทางรอบๆได้

บรรยากาศปั่นกรุงเทพ003

สวัสดีครับ

 อ้างอิงและข้อมูบเพิ่มเติม

วัดพระแก้ววังหน้า , วัดราชประดิษฐ์ วัดราชบพิธวัดราชบูรณะวัดจักรวรรดิราชาวาส , วัดมังกรกมลาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ,  วัดเทพธิดาราม

โครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *