กันขโมยบ้าน ใช้ไม่ยากเชื่อว่าหลายๆคนที่สนใจจะติดระบบ กันขโมยบ้าน คงกังวลถึงการใช้งาน กลัวความยุ่งยาก กลัวระบบกันขโมยทำงานเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ(False Alarm) แต่ในความเป็นจริง กันขโมยบ้านใช้งานยากกว่ากันขโมยรถยนต์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยแค่ใช้คีย์แพดหรือรีโมทคอนโทรล ปิด/เปิดระบบ เมื่อเราคุ้นชินแล้ว เราจะรู้สึกปลอดภัย หลับได้สบายใจขึ้นเมื่อได้เปิดระบบกันขโมยก่อนนอนครับ

กันขโมยบ้านโดยทั่วไปจะมี 3 โหมด คือ

1. Arm เปิดระบบการทำงานกันขโมยทุกโซน เมื่อไม่มีผู้อาศัยอยู่บ้าน โดยในโหมดนี้อุปกรณ์ทุกตัวจะทำงาน ทั้งอุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว PIR แมกเนติกส์ตรวจสอบการปิด/เปิดประตูหน้าต่าง

บ้านเปิดระบบกันขโมยไร้สายบ้านเปิดระบบกันขโมยไร้สายแบบไม่มีคนอยู่

2. Home Arm เปิดระบบการทำงานกันขโมยเป็นบางโซน เมื่อมีผู้อาศัยอยู่บ้าน เช่นเวลานอน โดยในโหมดนี้อุปกรณ์บางตัวจะทำงาน โดยเราสามารถจะตั้งค่าเลือกให้ อุปกรณ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว PIR  แมกเนติกส์ตรวจสอบการปิด/เปิดประตูหน้าต่าง แต่ละตัวทำงานหรือไม่ทำงานได้ตามที่ต้องการ ในรูปเราตั้งให้อุปกรณ์ทำงานเฉพาะชั้นล่าง ชั้นสองที่ใช้นอนไม่ทำงาน

บ้านเปิดระบบกันขโมยไร้สายแบบ้านเปิดระบบกันขโมยไร้สายแบบมีคนอยู่ ตั้งให้ทำงานเฉพาะชั้นล่าง

3. Disarm ปิดระบบการทำงานกันขโมย เมื่อมีผู้อาศัยอยู่บ้าน

บ้านปิดระบบกันขโมยไร้สายYal

ปิดระบบการทำงานกันขโมยทุกอุปกรณ์ เมื่อมีผู้อาศัยทุกส่วนบ้าน

การใช้งานกันขโมยบ้านในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่ก็จะมีเพียงเท่านี้  สำหรับบ้านที่สร้างเสร็จแล้วแนะนำให้ติดตั้งระบบกันขโมยแบบไร้สาย จะสะดวก ไม่ยุ่งยากครับ

กันขโมยไร้สายYaleLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *